ขับเคลื่อนประชารัฐ

0
154

พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ    ผู้แทนจาก Central Groups ในการร่วมหารือความตกลงในการขับเคลื่อนการโครงการประชารัฐ ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาถือเป็นหน่วยงานของกองทัพที่บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ณ ห้องรับรองภูหลวง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้