กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Passผ่านช่องทาง mPayและ mPay STATION

0
198
ก่อ่นหน้านี้ กทพ.ได้จัดรายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass โดยลดอัตราการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรกจาก 1,000 บาทเหลือเพียง 500 บาท ดีเดย์ 1 ธ.ค.60-31 ม.ค.61  ล่าสุด กทพ.จับมือแอดวานซ์เอ็มเปย์ฯพัฒนาระบบการเติมเงินผ่านช่องทางบริการ mPay และ mPay STATION เชื่อมต่อกับระบบเติมเงินของกทพ.ได้สำเร็จ ชี้ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ได้สะดวกและง่าย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เอ็มเปย์ สำหรับการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay
นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ซึ่งสามารถเปิดให้บริการได้ครบทุกสายทาง ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวนกว่า 1.3 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติจำนวนกว่า 6.2 แสนเที่ยว/วัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณรถ 4 ล้อที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด และการทางพิเศษฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กทพ. ได้ยกเว้นการเก็บค่าประกันอุปกรณ์ชำรุดสูญหายจำนวน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นอกจากนี้เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดตัดสินใจสมัครใช้งานบัตร Easy Pass ได้ง่ายขึ้น กทพ. จึงได้จัดรายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass โดยลดอัตราการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรกจาก 1,000 บาทเหลือเพียง 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดหันมาสมัครใช้บริการบัตร Easy Pass ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการบัตร Easy Pass โดยการปรับเพิ่มจำนวนช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass Lane) ให้เป็นร้อยละ 50 ของจำนวนช่องทางทั้งหมดในแต่ละด่านฯ
นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการบัตรEasy Pass กทพ. มีความพยายามที่จะเพิ่มพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ให้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามความต้องการ โดยปัจจุบัน กทพ. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร จำนวน 14 หน่วยงานให้บริการรับเติมเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์รับชำระ และการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตและผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น โดยที่ บริษัท แอดวานซ์เอ็มเปย์ จำกัด นับเป็นพันธมิตรรายล่าสุดที่ได้พัฒนาระบบการเติมเงินผ่านช่องทางบริการของบริษัทฯ ได้แก่ ช่องทาง mPay และ mPay STATION เชื่อมต่อกับระบบเติมเงินของการทางพิเศษฯ ได้สำเร็จ โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ได้โดยสะดวก และง่ายมาก เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เอ็มเปย์ สำหรับการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay ส่วนการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay STATION ผู้ใช้บริการสามารถยื่นบัตรสมาร์การ์ดให้กับพนักงานที่จุดรับชำระ (mPay STATION) และแจ้งจำนวนเงินที่จะเติมโดยเริ่มต้นขั้นต่ำ จำนวน 500 บาท และเพิ่มขึ้นขั้นละ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500, …โดยเติมเงินสูงสุดต่อครั้งได้จำนวน 5,000 บาท และสะสมในบัตรได้ไม่เกิน 9,999 บาท
“กทพ. ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด สำหรับความร่วมมือในการร่วมเป็นพันธมิตรโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกในการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ของ กทพ. และในทางกลับกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กทพ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจทุกครั้งที่ท่านใช้ทางพิเศษ” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด