หอการค้าญี่ปุ่น-มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ-ซีพีเอฟ หนุนนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ปีที่ 18

0
198

นายสมบูรณ์ ศิริเวช (ที่ 7 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 18 จาก นายมิจิโนบุ ซึงาตะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ (JCC-B) ส่วนการศึกษาฝ่ายความช่วยเหลือสังคม, นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายชาญชัย หีบสัมฤทิธิ์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ โครงการนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีภาวะโภชนาการที่ดี จากการได้รับประทานไข่ไก่สดคุณภาพดีที่นักเรียนช่วยกันดูแล โดยมอบทุนโครงการปีที่ 18 แก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 5 แห่ง รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางนักเรียน มีรูปแบบการดำเนินการ โดย JCC-B ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ไข่ อาหาร และยาสัตว์ในการเลี้ยงรุ่นแรก ด้านกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เสนอรายชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ส่วนมูลนิธิพัฒนาชนบทฯ บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ คัดเลือกโรงเรียนที่จะดำเนินโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามและรายงานผล โดยมีซีพีเอฟ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการและการจัดการ และเข้าดูแลให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และนักเรียนผู้ดูแลโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด