“โอเรียนท์ไทย”รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่

0
186

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re – certification) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ ให้แก่ นายจำรัส เดชวรสุทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด ผู้ประกอบการสายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน และรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นลำดับที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงคมนาคม กพท. และผู้ประกอบการสายการบิน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้ง 5 ขั้นตอน ที่ กพท. ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก CAA International Limited (CAAi) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยเฉพาะการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนที่มีประมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสายการบินโอเรียนท์ไทยสามารถรองรับความต้องการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ซึ่งสายการบินฯ มีประสบการณ์การให้บริการแบบเช่าเหมาลำมายาวนานมากที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาค