กทท. ร่วมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

0
261

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมรณรงค์ แผนอำนวยความสะดวก และมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ขับช้า ขับยานพาหนะไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด

เปิดไฟหน้า จากการศึกษาพบว่าการเปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันช่วยลดอุบัติเหตุได้ถึง 30%

คาดเข็มขัด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้โดยสารนั่งด้านหลัง

ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม