กรมประมง จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมปล่อยตะเพียน 1 ล้านตัว ลงเขื่อนป่าสักฯ คืนสมดุลธรรมชาติ

0
146

กรมประมง จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี  ร่วมปล่อยปลาตะเพียน 1 ล้านตัว เพิ่มแหล่งอาหารตามธรรมชาติ พร้อมสร้างอาชีพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายดูแลทรัพยากรในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีการมอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โรงเรียนโคกสลุง และชุมชนข้างเคียง เพื่อนำไปเป็นอาหารกลางวันนักเรียน และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้กิจกรรม “โครงการน้ำไหลลงเขื่อน พาเพื่อนตะเพียนกลับบ้าน มุ่งสู่ความยั่งยืน”  โดยมี นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดงาน

นายรวีร์ ฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  กรมประมง กล่าวว่า  กรมประมงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นจิตสำนึกให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถดูแลและรักษาทรัพยากรของตัวเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และพยายามลดการกระทำผิดจากลักลอบทำประมงผิดกฎหมาย  ทั้งจากคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่อพยพเข้ามา

“การที่ภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟเข้ามาช่วยสนับสนุนปล่อยพันธุ์ปลาลงเขื่อนฯ  นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำแล้ว ยังทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลา การจับปลาด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง ทำให้ชุมชนทำประมงได้อย่างยั่งยืน” นายรวีร์ กล่าว

ปัจจุบันปริมาณปลาในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้อยลงเรื่อยๆ ปลาที่เพิ่มขึ้นในเขื่อนจะช่วยสร้างอาชีพประมงให้กับคนในชุมชน และยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มากขึ้น และพื้นที่โดยรอบได้รับประโยชน์ด้วย

นายชูชาติ จันทบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีจำนวนนักเรียน 412 คน กล่าวว่า โรงเรียนมีการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและลงปลาตะเพียน 2 พันตัว ที่ได้รับมอบจากทั้ง 2 หน่วยงาน โดยนำมาแยกเลี้ยงในกระชังเพื่อให้ปลาเติบโตก่อนที่จะปล่อยปลาลงไปเลี้ยงรวมกันในบ่อเลี้ยง ปลาเหล่านี้จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนที่ยากจน เพื่อให้นักเรียนจะได้รับโปรตีนคุณภาพสูงจากปลา

ด้าน นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจฟาร์มเป็ดพันธุ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” ซึ่งโครงการน้ำไหลลงเขื่อน พาเพื่อนตะเพียนกลับบ้าน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากซีพีเอฟจะร่วมกับกรมประมงปล่อยปลาเพื่อเพิ่มปริมาณปลาลงเขื่อนฯ ซึ่งมีการอนุบาลพันธุ์ปลาก่อนปล่อย เพื่อให้อัตราการรอดของปลาสูงขึ้น  ยังมีการมอบพันธุ์ปลาตะเพียนให้โรงเรียนในพื้นที่  2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง และโรงเรียนโคกสลุง รวมทั้งชุมชนคำพรานหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย