ขบ.เริ่มแล้ว! 7 แรกมาตรการเข้มสร้างความปลอดภัยปีใหม่ 2561

0
145

กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว!!! วันแรกของ 7 แรก มาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยทางถนน เดินหน้าสแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2561 มั่นใจพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนทุกเส้นทางทั่วไทย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเริ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น สแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2561 หลังจากที่ได้ดำเนินการเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลมาแล้ว เมื่อ 1-7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดความเข้มข้นการดำเนินงานตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม โดย 7 วันแรก การเริ่มต้นความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560, 7 วันกลาง การเข้มข้นความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลัง การเฝ้าระวังความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 เพื่อเป้าหมายความสำเร็จรถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอในทุกเส้นทาง ไม่ล่าช้า ไม่ตกค้าง, พนักงานประจำรถ ระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ (0) ทุกคน, สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะลดลงทั้งจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ, ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ และความสำเร็จของระบบบริหาร ควบคุม กำกับ การเดินรถโดยสารทุกคันทุกเส้นทาง Real-time แบบ online ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการและการดำเนินการเข้มข้นทุกพื้นที่ทั่วไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่แบบบูรณาการเข้มข้น จริงจัง, มาตรการดูแลความปลอดภัยและควบคุมการให้บริการตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง รวมถึงภายในกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร วันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 และวันที่ 2-5 มกราคม 2561 ในเที่ยวกลับ จุดตรวจบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่ง (กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลำปาง, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ระยอง) พร้อมสนับสนุน สอศ. จัดตั้งจุดให้บริการระหว่างการเดินทาง 189 จุดทั่วไทย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมงในทุกจุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคน และเข้มข้นการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 พร้อมให้บริการทุกคู่สายและทุกช่องทางการสื่อสาร ในส่วนของมาตรการรถพร้อม คนพร้อม ตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน ผู้ประจำรถทุกคน ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เข้มข้น จริงจัง ติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถตลอดเวลาผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time พบรถโดยสารไม่พร้อมใช้งานต้องเปลี่ยนรถ และหากพิจารณาแล้วว่าส่งผลต่อความปลอดภัยหากใช้งานบนท้องถนนพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขแล้วจึงจะนำรถกลับมาให้บริการได้ กรณีผู้ประจำรถกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ห้ามปฏิบัติหน้าที่ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ โดยทุกๆ มาตรการจะดำเนินการควบคู่กับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน โดยเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด