การรถไฟฯ สรุปภาพรวมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

0
172

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ภาพรวมการจัดขบวนรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ขบวนรถที่ให้บริการเพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน จึงไม่พบผู้โดยสารตกค้าง
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการ จำนวน 242 ขบวนต่อวัน และจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 14 ขบวน โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั้งสิ้น 661,864 คน สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายใต้ 189,503 คน ถัดมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 183,202 คน
สายเหนือ 153,662 คน สายตะวันออก 78,197 คน และสายแม่กลอง 57,300 คน ทั้งนี้วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดถึง 124,949 คน เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการ 641,747 คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าในวันนี้(3 มกราคม 2561) จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกกว่า 100,000 คน สรุปภาพรวมไม่มีอุบัติเหตุด้านการเดินรถ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายเป็นที่น่าพอใจ
นายอานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันทำงานวันแรก การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วย
การโดยสาร จำนวน 2 ขบวน นอกเหนือจากขบวนรถที่เดินประจำอยู่แล้ว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 2,000 คน ดังนี้1. ขบวนรถธรรมดาที่ 934 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) ออกจากต้นทาง เวลา 19.45 น. ถึงปลายทาง เวลา 07.15 น.2. ขบวนรถธรรมดาที่ 936 (อุดรธานี-กรุงเทพ) ออกจากต้นทาง เวลา 20.40 ถึงปลายทาง เวลา 08.30 น.สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

CR. ภาพประกอบจากสำนักข่าว Tnews