คค.สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

0
163

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ว่าสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 386 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 40 ราย ผู้บาดเจ็บ 402 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 28.24 ขับรถเร็วเกินกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 25.91 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.83 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.62 บนถนนอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 28.76 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 50.26 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 19 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้สียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครปฐมและอุบลราชธานี 4 ราย
ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,005 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู ทั้งนี้ กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เตรียมการเพื่อรองรับการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยได้ประมาณการเทียบกับการเดินทางเมื่อปี 60 จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง เช่น มาตรการติดตั้งป้ายบอกเตือนล่วงหน้าและไฟส่งสัญญาณต่างๆ ให้เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น บูรณาการสนธิกำลังหน่วยทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เฝ้าระวังในจุดเสี่ยง ในเส้นทางที่มีโครงการก่อสร้างให้เร่งดำเนินการคืนพื้นผิวการจราจรชั่วคราว เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งชะลอพักการเดินรถ เพื่อช่วยแก้ปัญหาปริมาณการจราจรแออัด กำกับดูแลให้พนักงานขับรถของตนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด