คค.ใส่เกียร์เดินหน้า!รุกรณรงค์ปชช.ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ

0
97

กระทรวงคมนาคม(คค.)เดินเครื่องเต็มสูบ รุกเปิด”กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ” พุ่งเป้าให้ประชาชนลดใช้ยานพาหนะส่วนตัว ลดการใช้พลังงานภาคขนส่ง ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลัเป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ” ว่า กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการ และการให้บริการภาคคมนาคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวก สบาย ปลอดภัย ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ภายใต้นโยบาย “One Transport” ซึ่งกระทรวงฯ มีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งหวังและวางเป้าหมายสำหรับอนาคตในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาระบบการเดินทางสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ตามเป้าหมายที่ว่า Better Access, Better Service, Better Transport, Better Life for All.