“ไพรินทร์”แนะบินไทยเข้มงวดบัญชีด้อยค่า!

0
144
‘ไพรินทร์” แนะบินไทยเข้มงวดการลงบันทึกบัญชีด้อยค่า เพิ่มความน่าเชื่อถือนักลงทุน ย้ำกลับไปศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนให้มีคล่องตัวมากขึ้น โดยศึกษาโมเดลของธุรกิจจากสายการบินต้นทุนต่ำ รับขาดทุนหนักอัตราแลกเปลี่ยน ด้าน ซีเอฟโอ โต้ขาดทุนเพียงเล็กน้อย 0.5%
ายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า การบินไทยได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาก และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่เป็นความภูมิใจของไทยต่อไป
“ผมเสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องลดการดำรงค์สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยจะต้องทำให้เร็ว รวมทั้งขอให้การบินไทยเพิ่มความเข้มงวดในการทำบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องบินที่รอการขายนั้น เสนอให้การบินไทยทำการด้อยค่าบัญชีเครื่องบินทั้งหมดไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระในงบดุล ซึ่งการบินไทยจะต้องมีการหารือและตกลงกับผู้สอบบัญชีต่อไปว่าจะด้อยค่าอย่างไร หากมีความเข้มงวดทางบัญชีจะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ต่อผู้ถือหุ้นให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตของบริษัทชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วย
นายไพรินทร์ กล่าวต่อว่านอกจากนั้นได้เสนอให้การบินไทยกลับไปศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนให้มีคล่องตัวมากขึ้น โดยศึกษาโมเดลของธุรกิจจากสายการบินต้นทุนต่ำ รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในตลาดเพื่อให้รับรู้ถึงสถานะการแข่งขันของบริษัทเพื่อให้รู้เขารู้เรา ทั้งนี้ยอมรับว่าปัจจุบันการบินไทยยังมีปัญหาเรื่องการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากปัญหาค่าเงินบาทแข็งขึ้นมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ นายไฟรินทร์ ระบุถึงประเด็นการเพิ่มรายได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญการบินไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือการปรับรถค่าใช้จ่ายโดยในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะต้องมีส่วนทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อ เช่น เครื่องบินที่อยู่ในแผนการจัดซื้อใหม่นั้น ต้องทบทวนแบบและชนิดเครื่องบินที่จะต้องมีการจัดซื้อในอนาคตมีเหมาะสมกับสถานการณ์รวมไปถึงรูปแบบของการจัดหาว่าจะพิจารณาเป็นในรูปแบบเช่าหรือซื้อดี ซึ่งได้มอบให้ฝ่ายจัดการไปดูเรื่องนี้แล้ว รวมทั้งให้ห้พิจารณาเปรียบเทียบจากคู่แข่งว่ามีการจัดซื้อหลายรูปแบบหรือเพียงไม่กี่รูปแบบเท่านั้น
“หลังจากนี้การบินไทยจะต้องนำข้อเสนอทั้งหมดไปปรับปรุงแผนฟื้นฟู เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูฉบับใหม่กลับมาเสนอผม  ซึ่งผมจะทำการปรับปรุงแผนฟื้นฟูไปเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นแผนที่สมบูรณ์และสามารถดำเนินนการได้ เชื่อว่าหากไม่มีปัญหาค่าเงินบาที่ควบคุมไม่ได้เข้ามากระทบคาดว่าอีกไม่นานการบินไทยจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ เพราะเรามีบุคลากรที่เข้มแข็ง และทรัพย์สินที่ดี แต่ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโลว์คอสต์แอร์ไลน์มากจนปรับตัวไม่ทัน หากปรับตัวทันแล้วการบินไทยจะเข้มแข็งแน่นอน ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์”
ด้านนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทการบินไทยได้รับผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ต่อปีที่สูงถึงกว่า 200,000 ล้านบาท ถือเป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยคิดเป็น 0.5% เท่านั้น อีกทั้งผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังเกิดจากการตีมูลค่าหนี้ที่มีอยู่ เป็นการขาดทุนทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน รวมทั้ง ปัจจุบันการบินไทยยังมีรายรับเป็นยูโรประมาณปีละ 20,000ล้าน และจ่ายหนี้เป็นเงินยูโรอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาความเสี่ยงและความเสียหายจากการจ่ายเงินกู้