ขบ.เปิดให้ปชช.จองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้!

0
124

กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดให้ประชาชนจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความโปร่งใสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการจอง 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.tabienrod.com ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจอง ทั้งนี้ ระบบจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าไปกรอกข้อมูลสำเร็จก่อน (First come first serve) ทำให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการอย่างเท่าเทียมกัน สามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก และทราบผลการจองได้ทันที ช่วยลดขั้นตอน และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป ขบ. หรืออาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างอาสารับดำเนินการแทน หากพบผู้แอบอ้างหรือมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากการจองทะเบียนรถ ขบ. จะดำเนินการเด็ดขาดตามกฎหมายทันที
สำหรับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่เปิดให้จองเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากหมายเลขทะเบียนรถเพื่อการประมูล 301 หมายเลข ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถกระบะบรรทุก โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทาง www.tabienrod.comเลือกเมนู จองเลขทะเบียนรถ กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ หรือเลขหนังสือเดินทาง เลขคัสซีรถ จากนั้นกรอกข้อมูลเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ซึ่งหมายเลขบัตรประชาชน 1 คน จองได้เพียง 1 หมายเลขและคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1 IP Address สามารถจองได้หมายเลขเดียวในวันนั้น ๆ และสามารถตรวจผลการจองเลขได้ทันที โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ หรือจองหมายเลขทะเบียนได้แล้วแต่ไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงสามารถจองเลขทะเบียนใหม่ได้ กรณีรถใหม่ต้องได้รับรถยนต์แล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้ ส่วนรถที่มีป้ายทะเบียนอยู่แล้วสามารถจองได้ทันที ผู้สนใจสามารถสอบถามที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขบ. อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0 2271 8704 – 7 หรือ Call Center 1584