“ดร.สามารถ”โพสต์ ขอเถอะ! อย่าลด “ความเร็ว” ชินคันเซ็น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

0
107

ดร.สามารถ  ราชพลสิทธิ์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เขียนหัวข้อเรื่อง ขอเถอะ!อย่าลด “ความเร็ว” ชินคันเซ็น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  พร้อมกับรายละเอียดว่า   เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาลดความเร็วรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จากความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง เหลือ 180-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่รู้จักกันแพร่หลายในนามของ “ชินคันเซ็น” ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่สร้างรถไฟความเร็วสูงขึ้นมา และเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2507 บนเส้นทางกรุงโตเกียว-โอซาก้า

โครงการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น พบว่าระยะทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ประมาณ 670 กิโลเมตร จะต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 420,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าก่อสร้างต่อกิโลเมตรประมาณ 627 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งได้รับการช่วยเหลือทางเทคนิคจากรัฐบาลจีน พบว่าค่าก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถูกกว่ากรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประมาณ 11% (ทั้งๆ ที่ควรจะแพงกว่า เพราะวิ่งได้เร็วกว่า) กล่าวคือ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต้องใช้เงินก่อสร้างประมาณ 179,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าก่อสร้างต่อกิโลเมตรประมาณ 708 ล้านบาท

ในเมื่อค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถูกกว่ากรุงเทพฯ-นครราชสีมา อยู่แล้ว เหตุใดท่านนายกฯ ประยุทธ์ จึงต้องการลดความเร็วของเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อทำให้ค่าก่อสร้างลดลงอีก ซึ่งจะทำให้รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กลายเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เป็นประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที เมื่อใช้เวลานานขึ้นก็จะเป็นการยากที่จะแข่งขันกับเครื่องบิน

หากยังจำกันได้ ในกรณีของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เดิมรัฐบาลนี้ต้องการก่อสร้างเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 180 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ได้สั่งให้เปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ดังนั้น หากมีการลดความเร็วบนเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จริง ประชาชนในจังหวัดภาคเหนืออาจจะน้อยใจ และกล่าวหาท่านนายกฯ ประยุทธ์ ว่ารักคนอีสานมากกว่าคนเหนือก็ได้ เนื่องจากเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ท่านนายกฯ ประยุทธ์ สั่งให้ยกระดับเป็นรถไฟความเร็วสูง ในขณะที่เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ท่านกลับสั่งให้ลดระดับเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงใคร่ขอเรียนเสนอท่านนายกฯ ประยุทธ์ ดังนี้

1ก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็นเช่นเดิม โดยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมลงทุนด้วย

2ในกรณีที่ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ต้องการให้ลดความเร็วลงมาเป็นรถไฟความเร็วปานกลางให้ได้ ผมขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาชะลอโครงการนี้ออกไปก่อน เมื่อเรามีความพร้อมก็สร้างเป็นรถไฟความเร็วสูงทีเดียวเลย อย่าสร้างครึ่งๆ กลางในเวลานี้เลย

3หากมีการชะลอโครงการนี้ออกไปก่อน ขอให้นำเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ไปเร่งก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้ ด้วยความหวังดี และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดี รวมถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านนายกฯ ประยุทธ์ ที่ต้องการยกระดับการขนส่งทางรางของไทยครับ