ชาวพิษณุโลกร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “บึงราชนก มินิมาราธอน” สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

0
177

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ (CPF Running Club) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนักวิ่งและผู้รักสุขภาพชาวเมืองสองแคว 1,300 คน เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ในงาน CPF Run For Charity 2018  ที่สวนสาธารณะบึงราชนก จ.พิษณุโลก เพื่อนำรายได้สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity 2018 “บึงราชนก มินิมาราธอน” ที่จัดร่วมกันกับ ซีพีเอฟ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้นักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพสนใจดูแลตัวเองและหันมาออกกำลังกายมากขึ้น และนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวเมืองสองแควทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บึงราชนก มินิมาราธอน” เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และให้ทุกคนได้ร่วมตอบแทนคุณแผ่นดิน แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสของสังคมอีกด้วย” นายมนต์ชัย กล่าว

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในฐานะประธานชมรม CPF Running Club ซีพีเอฟ กล่าวว่า กิจกรรม  “บึงราชนก มินิมาราธอน” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ นับเป็นสนามแรกของ CPF Run For Charity 2018 ที่ซีพีเอฟจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและพนักงานซีพีเอฟออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันมากขึ้น และเป็นอีกกิจกรรมที่จะรวมพลังของคนรักสุขภาพได้ทำกุศลช่วยเหลือ และส่งต่อกำลังใจให้แก่คนด้อยโอกาสในสังคม

“CPF Run For Charity 2018 “บึงราชนก มินิมาราธอน” จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานรวม 150,000 บาท แก่โรงเรียนบึงราชนก โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่รอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก“ นายวิโรจน์ กล่าว

CPF Run For Charity 2018 สนามที่ 2 มี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ชลบุรี จับมือกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมจัด “CPF SRF SEA RUN 2018” ขึ้น มีการแข่งขัน 3 ระยะทาง ได้แก่ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร ใช้เส้นทางจากสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา – สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://cpfrunningclub.com/srf/register  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038-455-632-6 หรือติดต่อนายจีระศักดิ์ เวชล้ำฤทธิ์ เบอร์โทร 089-139-5488