‘นำสินประกันภัย’ เพิ่มช่องทางติดต่อใหม่!

0
436

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางสำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 0-2016-3333 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ นอกเหนือจากหมายเลขเดิม พร้อมเปิดใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูล ติชมการให้บริการ ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI Call Center โทร. 0-2017-3333 พร้อมกับแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลขนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง