ทดม. แนะ เส้นทางเข้าสู่สนามบิน

0
222

ท่าอากาศยานดอนเมืองแนะนำผู้ใช้บริการให้เลือกใช้เส้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์ ฝั่งขาออก) หรือใช้สะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศเข้าช่องทางประตู 3 เนื่องจากกรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม แนะนำผู้ใช้บริการ ทดม. ที่เดินทางโดยใช้ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เลือกใช้เส้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์ฝั่งขาออก) หรือใช้สะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศเข้าช่องทางประตู 3
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า กรมทางหลวงกำลังปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก บริเวณสะพานเข้า ทดม. เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร โดยได้รื้อถอนสะพานเดิมและก่อสร้างสะพานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี สำหรับประชาชนที่ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เพื่อเดินทางเข้า ทดม. สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
1. สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก)
2. ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์ขาออก)
3. สะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศดอนเมือง และเข้า ทดม. ช่องทางประตู 3 (ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า)
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ทดม. ส่วนใหญ่เลือกใช้สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ถนนวิภาวดีฝั่งขาออก) ทำให้การจราจรภายในท่าอากาศยานติดขัดและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. ดังนั้น ทดม. แนะนำให้ผู้ใช้บริการที่เดินทางโดยใช้ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเลือกใช้เส้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์ฝั่งขาออก) หรือใช้สะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศเข้าช่องทางประตู 3 แทนการใช้สะพานเข้าคลังสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ รวมทั้งแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง