พช. ชวนช้อป “OTOP ภูมิภาค 2561” ตั้งเป้า 190 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

0
392

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดยิ่งใหญ่งาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ครอบคลุม 5 จังหวัดทั่วไทย พบกับสุดยอดสินค้าภูมิปัญญา 4 ภาค สินค้า OTOP BRAND NAME และสินค้าที่บ่งบอกอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นในราคาสุดพิเศษ พร้อมลุ้นรับสร้อยคอทองคำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีทุกวัน!!

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้เตรียมความพร้อมจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ใน 5 จังหวัด “ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว โอทอปภูมิภาค” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3–5 ดาว จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ คัดสรรผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่มีคุณภาพ มาร่วมแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคได้ชมและเลือกซื้อในราคาพิเศษ จำนวนกว่า 300 ร้านค้า แบ่งเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์  ได้แก่ อาหาร/ เครื่องดื่ม / เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย / ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก / สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่น  และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน  ตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP มากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2561”  กำหนดจัดงานรวม 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่1 :  วันที่ 1 –  7 กุมภาพันธ์ ณ  สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 2 : วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง / ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 -16 กุมภาพันธ์ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 : วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต / ครั้งที่ 5 : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ (ลานเสือป่า)  โดยการจัดงานทั้ง 5 ครั้ง ตั้งเป้ายอดจำหน่ายภายในงาน 190 ล้านบาท

ภายในงาน นอกจากจะมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย กว่า 300 ร้านค้าแล้ว ยังมีการจัดแสดงสินค้า OTOP BRAND NAME การจำหน่ายสินค้าทั่วไปและสินค้าเพื่อการส่งออก การจำหน่ายอาหารดี 4 ภาค หรือ โซน OTOP ชวนชิม การสาธิตและแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  การประกวดอัตลักษณ์ท้องถิ่น การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้อง  และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าดีนาทีทอง  สินค้าโปรโมชั่น พร้อมทั้งลุ้นรับสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ทุกวันๆละ 2 เส้น และลุ้นรับสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท ในวันสุดท้ายของการจัดงานทุกจังหวัด รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้  จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งแนวทางหนึ่งนั้น คือการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน  ได้มีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ  ซึ่งการจัดงาน “OTOP ภูมิภาค” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายรัฐบาล  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของงานหัตถศิลป์ล้ำค่า ที่บ่งบอกอัตลักษณ์สำคัญของแต่ละท้องถิ่น  ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี