สค. เปิดตัวแอพฯ “ครอบครัว” เสริมองค์ความรู้กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

0
190

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นครอบครัว และได้เปิดตัวเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับปะชาชนในปี 2561 ไปแล้ว ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” เมื่อต้นเดือนมกราคม 2561

ซึ่งในขณะนี้ทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android สามารถ Download ผ่านลิ้งค์นี้ได้เลย https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abc.familyapp หรือ ดาวน์โหลดผ่าน Google play หรือ Play Store โดยพิมพ์คำว่า ครอบครัว หรือ Family แต่ด้วยความที่แอพพลิเคชั่นนี้ยังใหม่ จึงอาจจะยังไม่เห็นแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นเป็นลำดับแรก ในช่วงต้น ๆ นี้ ท่านสามารถพิมพ์คำว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก่อนก็ได้ เพราะท่านจะเห็นแอพพลิเคชันครอบครัวนี้เป็นลำดับแรก

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า แอพพลิเคชันครอบครัว เป็นรูปแบบการให้บริการของ สค. อย่างหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์จาก สค. ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและบุคคลในครอบครัวได้ หากทุกท่านโหลดแล้ว ท่านจะได้รู้สิทธิ รู้ช่องทาง รู้กฎหมายครอบครัว รู้ความเข้มแข็งของครอบครัว รู้ความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว รู้วัฏจักรครอบครัว และเพื่อเป็นการร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วย ในแอพพลิเคชั่นนี้ก็ได้แจ้งเบอร์โทรเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้อีกด้วย โดยโทรสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ