กทท. ให้บริการชำระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment

0
179

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจภาคการเงินเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ความเป็น Digital Economy โดยพัฒนาระบบการชำระค่าภาระสินค้าและค่าบริการเงินเชื่อออนไลน์ผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ (e-Payment) เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ (เงินเชื่อ) สามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันทีอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาอีกทางหนึ่ง

ระบบการชำระค่าภาระสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าบริการเรือลากจูง ค่าเช่าเครื่องมือทุ่นแรง ค่าภาระผ่านท่า ค่าเช่าพื้นที่วางตู้สินค้า เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการที่สำคัญของ กทท. ในการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น e-Port หรือท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบ การดำเนินงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล โดยรูปแบบการให้บริการชำระค่าภาระเงินเชื่อด้วยการหักบัญชีธนาคาร (Direct Debit) สามารถเข้าไป Download แบบคำขอใช้บริการได้ที่ www.port.co.th ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคาร และสามารถทำรายการชำระค่าภาระและค่าบริการผ่าน Website ของ กทท. ได้ถึงเวลา 22.00 น. ซึ่งระบบมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบรายงานต่างๆ ดังกล่าวได้จากระบบ Bay Payment Manager ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบัญชีลูกหนี้ โทร. 0-2269-5542 และแผนกรับเงิน โทร. 0-2269-5570 ทั้งนี้ ธนาคารที่รองรับ        การทำธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การให้บริการดังกล่าว เป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินสำหรับผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็น การบูรณาการด้านการวางแผนและการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล