เริ่มให้บริการแล้ว!รถโดยสารมาตรฐานใหม่เส้นทางนำร่อง “ม.เทคโนฯราชมงคลฯ ศาลายา-BTS หมอชิต (ทางด่วน)”

0
240

กรมการขนส่งทางบก เริ่มให้บริการแล้ว!!! รถโดยสารมาตรฐานใหม่เส้นทางนำร่อง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ศาลายา-BTS หมอชิต (ทางด่วน)” ยกระดับการเดินทางของประชาชนให้สะดวก-ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยระบบ GPS Tracking ติดตามและค้นหาตำแหน่งรถทุกคันได้ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS แบบ Realtime เพื่อการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบรองรับการชำระเงินผ่านระบบตั๋วร่วม e-Ticket เชื่อมโหมดการเดินทางสู่ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวเส้นทางนำร่องตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเริ่มให้บริการเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดเริ่มให้บริการเดินรถอีก 1 เส้นทางที่เปิดตัวไปแล้วพร้อมกัน คือ เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดใหม่ที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนจากเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก เข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครชั้นใน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ โดยใช้รถโดยสารขนาดเล็กปรับอากาศขนาด 21 ที่นั่ง ประกันที่นั่งไม่มีที่ยืน ซึ่งเป็นมาตรฐานรถแบบใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ใช้ทดแทนรถตู้โดยสาร พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking ติดตามการเดินรถตลอดเส้นทาง, อุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก, กล้อง CCTV ทั้งยังรองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบทั้งรับชำระเป็นเงินสด และผ่านบัตรแรบบิท ซึ่งเป็นระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบตั๋วร่วม (e-Ticket) สำหรับ

ระบบขนส่งมวลชน ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อของประชาชนจากรถโดยสารประจำทางสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ภายในรถยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการ Internet Wifi ตลอดการเดินทาง และบริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำรองที่นั่งล่วงหน้า สามารถเรียกใช้บริการได้ ณ จุดจอดที่กำหนด โดยสังเกตป้ายไฟแสดงสถานะหน้ารถที่เปิดสถานะ “ว่าง” พร้อมให้บริการ ในส่วนของเส้นทางให้บริการต้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี), ถนนราชพฤกษ์, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต), ตลาด อตก., สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ฝั่งตรงข้ามกรมการขนส่งทางบก) เที่ยวกลับผ่าน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ก่อนย้อนกลับขึ้นทางด่วนเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางนี้มีจำนวนรถทั้งหมด 18 คัน สลับกันเดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) อัตราค่าโดยสาร 45 บาทตลอดสาย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการรถโดยสารประจำทางมาตรฐานใหม่ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมให้ประชาชนติดตามการเดินรถและค้นหาตำแหน่งรถได้ทุกคันจากระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งภายในรถโดยสารทุกคัน ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น DLT GPS เพียงกรอกหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการทราบตำแหน่งได้ทันทีแบบ Realtime เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีได้ทุกระบบทั้ง iOS : https://goo.gl/owBHir และ Android : https://goo.gl/pkKFMJนอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาได้โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางนำร่องได้ทางแฟนเพจ Facebook “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม.” หรือ URL: http://www.facebook.com/BusRerouteBKK/ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำมาประเมินและปรับปรุงการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกจะติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัย และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตอบโจทย์การเดินทางของผู้โดยสารได้อย่างลงตัว สะดวกสบาย จูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบรถโดยสารประจำทางสาธารณะด้วยคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ