‘บางกอกแอร์เวย์ส’ เซ็นต์สัญญาซื้อ ATR 72-600 เพิ่มอีก 4 ลำ

0
224

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการเงินและบัญชี (ซ้าย) และบริษัท เอทีอาร์ โดยนายคริสเตียน เชเรอร์ ประธานบริหาร (ขวา) ลงนามสัญญาซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร์ (ATR) 72-600 จำนวน 4 ลำ มูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ ณ งานสิงคโปร์แอร์โชว์ ประเทศสิงค์โปร์ โดยมีแผนส่งมอบเครื่องบินทั้ง 4 ลำ ในระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2562

ปัจจุบัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีเครื่องบินแบบเอทีอาร์ทั้งสิ้นจำนวน 15 ลำ ได้แก่ เอทีอาร์ (ATR) 72-500 จำนวน 6 ลำ และเอทีอาร์ (ATR) 72-600 จำนวน 9 ลำ โดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์  4 ลำใหม่นี้จะนำมาใช้เพื่อสนันสนุนแผนการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและการเพิ่มเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต