ทกท. ติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

0
214

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ (อ.ทกท.) เปิดเผยว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) จะดำเนินการติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shoreside Gantry Crane) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน เพื่อทดแทนปั้นจั่นยกตู้สินค้าฯ ที่เสื่อมสภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 นี้

สำหรับการติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (ปตส.) จำนวน 2 คัน (ปตส. 29 และ 30) ที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 (กตส.1) ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า (ฝส.) เพื่อเป็นการทดแทน ปตส. 15 และ 16 ที่เสื่อมสภาพลงและมีอายุการใช้งานมานานกว่า 15 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดังนั้น ทกท. จึงได้ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shoreside Gantry Crane) ที่มีความสามารถยกตู้-สินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน โดยใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักและทดแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 580 ล้านบาท เป็นการยกระดับการบริหารจัดการในการให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการให้บริการที่ทันสมัย ถือเป็นการใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่ง กตส. 1 ฝส. รับผิดชอบปฏิบัติงานท่าเทียบเรือตู้สินค้า จำนวน 4 ท่า ได้แก่ ท่า 20A ท่า 20AB ท่า 20B และท่า 20C โดยแต่ละท่าจะมี ปตส. ประจำท่าๆ ละ 2 คัน รวมทั้งหมด 8 คัน

ทั้งนี้ การติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าฯ ดังกล่าว จะทำให้ ทกท. สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเรือสินค้าได้ถึง 1.5 ล้าน ที.อี.ยู./ปี โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศสู่การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม