SAM บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

0
179

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน โดยมีนายวรเสฎฐ์ มาสกลาง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 30 SAM สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ซึ่งก่อนหน้านื้ SAM ได้สนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี