นครชัยแอร์ ขยายอัตรารองรับการพัฒนางานบริการ หวังครองใจลูกค้าทุกระดับ

0
432

นครชัยแอร์ รุกแผนเพิ่มเส้นทางและบริการใหม่ๆในอนาคต ขยายอัตรารองรับการพัฒนางานบริการ เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม 18 ตำแหน่งในสายงานต่างๆ ย้ำทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญและเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ชี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และฝึกความเชี่ยวชาญในแตละหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันนครชัยแอร์ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นบริษัทแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ในการจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตั้งแต่ปี 2535 ได้พัฒนาระบบการให้บริการและการอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าสำรองที่นั่งในการเดินทาง อาทิเช่น Call Center 1624, จองตั๋วผ่านเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นบนมือถือ, NCA Social Booking ผ่าน Line@ และ Facebook เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการดีอย่างต่อเนื่อง เป็นบริการที่ช่วยลูกค้าจัดการเรื่องตั๋วโดยสาร วางแผนการเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

“ปัจจุบัน นครชัยแอร์ มีพนักงานกว่า 1,600 คน มีเส้นทางเดินรถทั้งหมด 39 เส้นทาง มีแผนเพิ่มเส้นทางและบริการใหม่ๆในอนาคต จึงมีความต้องการบุคลากรจำนวนมากได้เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม 18 ตำแหน่งในสายงานต่างๆ อาทิเช่น พนักงานขับรถทัวร์, พนักงานต้อนรับบนรถทัวร์, พนักงานฝ่ายตรวจสอบ, พนักงานจัดซื้อ, คอลเซนเตอร์, โปรแกรมเมอร์ หัวหน้าบัญชีต้นทุน, พนักงานขับรถ, ช่างเครื่อง, ช่างไฟ, ช่างแอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, พนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ), พนักงานบริหารพื้นที่, พนักงานการเงิน, พนักงานวางแผนการเดินรถ, พนักงานล้างรถ และพนักงานคลังสินค้า โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และฝึกความเชี่ยวชาญในแตละหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ”

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน สำหรับธุรกิจของนครชัยแอร์เป็นธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคลยังคงมีความสำคัญ และเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร บริษัทฯ ยินดีเปิดรับพนักงานผู้ที่สนใจสามารถเตรียมหลักฐานในการสมัครได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (นำพร้อมนำตัวจริงมาด้วย), สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (นำพร้อมนำตัวจริงมาด้วย), สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (นำพร้อมนำตัวจริงมาด้วย), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) และใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) และสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดี-รังสิต วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2939-4999 ต่อ1174 หรือ www.nakhonchaiair.com