บสก. รุ่น 7 สถาบันอิศรา เชิญฟังสัมมนา “พลังโซเชียล เปลี่ยนการเมืองไทย…จริงหรือ?”

0
195

หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 7 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง พลังโซเชียล เปลี่ยนการเมืองไทย…จริงหรือ?” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายอธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์ เจ้าของนามปากกาใบตองแห้ง และ ายปราบ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Rethink Thailand โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันอิศรา โทร. 02-241-3905