ทีวีดิจิทัล แห่คืนใบอนุญาต 7 ช่อง

0
69

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) แถลงเมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (10 พฤษภาคม) ว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 7 ช่องได้ยื่นความจำนงขอคืนใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

โดยผู้ประกอบการที่ยื่นความจำนงเข้ามาแล้ว 7 ช่อง ประกอบด้วย

1. สปริงนิวส์ 19

2. วอยซ์ ทีวี 21

3. ไบร์ททีวี 20

4. ช่อง mcot 14

5. Now 26

6. ช่องเด็ก-13

7. ช่อง 3 – 28 SD

ทั้งนี้ หลังจากนี้ช่องที่แจ้งคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล จะต้องส่งเอกสารมายังสำนักงาน กสทช. อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาต่อไป ขณะที่ก่อนหน้านี้มีทีวีที่ประกอบกิจการทั้งหมด 22 ช่อง คืนใบอนุญาต 7 ช่อง จึงเหลือที่ยังดำเนินกิจการต่อ 15 ช่อง ทั้งนี้ต้องการฝากไปยังผู้ประกอบกิจการที่คืนใบอนุญาต สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากที่ได้เงินจากรัฐบาลคืนกลับไปแล้ว ขอให้เยียวยาพนักงานให้ดีกว่ากฎหมายแรงงาน