ขนส่งฯเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด–19ที่ขนส่งทุกแห่งอย่างเคร่งครัด

0
19

ขนส่งฯย้ำการบริการเดินทางรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะได้ถึงที่หมายปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส COVID-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ในขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จึงมอบหมายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะมีความมั่นใจ เดินทางจะถึงที่หมายปลอดภัย และปราศจากเชื้อไวรัส COVID-19การให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการใช้บริการ พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ ทำความสะอาดภายในรถทั้งก่อนและหลังการให้บริการด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ราวจับ เบาะที่นั่ง และห้องน้ำ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

สำหรับรถโดยสารปรับอากาศให้มีการระบายอากาศภายในรถระหว่างเดินทางทุก 2 ชั่วโมง หมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ งดให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง ให้หยุดหรือจอดรถในสถานที่ตามที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ในกรณีจำหน่ายตั๋วโดยสาร ณ จุดบริการ ต้องจัดคิวการเข้าซื้อตั๋วโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ก่อนการเดินทางให้แนะนำผู้โดยสารลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ควรทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์ เบาะนั่ง และหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ และควรงดการพูดคุยในระหว่างใช้บริการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A-Application ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่ง แนะนำให้จองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาบริการออนไลน์ อาทิ บริการรับชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax หรืออบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด