ทช.บูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพิ่มความมั่นคงแข็งแรง-สะดวกปลอดภัย คาดแล้วเสร็จพ.ย.65

0
21

ทช.บูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องขนาดใหญ่ชนิดต่อเนื่อง 3 ช่วง มีความยาว ช่วงกลางสะพาน รวม 280 เมตร สะพานมีความกว้าง 26.60 เมตร รองรับการจราจร ไป-กลับ 6 ช่องจราจร ทั้งนี้ เนื่องจากตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีอายุการใช้งานเกือบ 50 ปี มีปริมาณการจราจรมากกว่า 120,000 คัน/วัน ส่งผลให้อุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงสร้างบางส่วน มีการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion joint), จุดรองรับสะพาน, อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (Planar Hinge Bearing) บริเวณช่วงกลางสะพาน และระบบระบายน้ำ ทช.จึงได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาแนวทางบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งในปี 2565 กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนสะพาน อีกทั้งเป็นการยืดอายุของตัวสะพานให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มเข้าดำเนินการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในบางขั้นตอน อาจมีความจำเป็นต้อง ปิดการจราจรบางช่องทางบนสะพานฯ โดย ทช.จะแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณเส้นทางดังกล่าวต่อไป