ทล.จับมือกปภ.ลุยแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย

0
22

กรมทางหลวงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคจัดโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 17 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ย้ำประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า รัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง โดยขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคเริ่มได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ  ซึ่งกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำ จึงได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคจัดโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 17  โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนน้ำประปากับประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันผ่านหน่วยงานของกรมทางหลวงในสังกัด

โดยได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

 1.ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการดูแลรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันที

 2.ให้ทุกหน่วยงานประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคในการขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน

3.สนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 4.กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอร์ติดตัว มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน

แม้ในช่วงนี้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ และสามารถขอความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)