กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี

0
432

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี เพื่อช่วยลดปัญหาไม้กั้นไม่เปิดส่งผลให้เกิดปริมาณจราจรสะสม บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

การติดตั้งบัตร Easy Pass ที่ถูกต้อง คือ บริเวณหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณฟิล์มที่มีลายจุด หากฟิล์มหนาเกินมาตรฐานต้องให้ร้านประดับรถยนต์ทำการกรีดฟิล์มออกแล้วทำการติดตั้ง

ส่วนขั้นตอน การใช้บริการ Easy Pass อันดับแรก เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ จะได้รับบัตร Easy Pass และ บัตร Smart Card เมื่อผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Easy Pass อุปกรณ์ที่ช่องทางจะส่งสัญญาติดต่อกับบัตร Easy Pass เพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในบัตร หากข้อมูลถูกต้อง ไม้กั้นอัตโนมัติจะเปิดให้รถผ่านไปได้ และจะมีสัญญาณเสียงจากบัตร Easy Pass เพื่อแจ้งให้ผู้บริการทราบว่าการติดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการตัดค่าผ่านทางจากยอดเงินคงเหลือบน  บัตร Easy Pass พร้อมทั้งแสดงอัตราค่าผ่านทางและยอดคงเหลือที่ป้ายบอกราคา ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่ากำหนด หรือแบตเตอรี่ของบัตร Easy Pass ต่ำ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการที่ป้ายบอกราคา และผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass โดยการผ่านช่อง Easy Pass ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ 3 เมตร

อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass บางส่วนที่มิได้ติดตั้งบัตรไว้ ณ จุดที่กำหนด ทำให้ระบบไม่สามรถตรวจพบและอ่านบัตรได้ ไม้กั้นจึงไม่เปิดให้รถผ่านไปได้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดเนื่องจากมีการถอยรถออกจากช่องทาง กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษ ติดตั้งบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ให้ถูกวิธี