เปิดหวูดรถไฟขบวนรถจักรไอน้ำเที่ยวประวัติศาสตร์ กรุงเทพ-อยุธยา ฉลองครบรอบกิจการรถไฟ 121 ปี

0
285

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำเที่ยวประวัติศาสตร์ กรุงเทพ – อยุธยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ ๑๒๑ ปี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ พร้อมผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยเป็นจำนวนมาก ณ สถานีกรุงเทพ

 

ทั้งนี้ ประวัติความเป็นมาของรถจักรที่ใช้กำลังไอรถจักรไอน้ำแปซิฟิค ที่การถไฟฯได้ส้งมาใช้การจำนวน 30 คัน ตั้งแต่รุ่นหมายเลข 821-850 ตั้งแต่ปี 2492 ปัจจุบันคงเหลือใช้การได้ 2 คัน คือ รถจักรไอน้ำ  824 & 850

 

โดยรถจักรไอน้ำหมายเลข 824 เดิมใช้ฟืนภายหลังการรถไฟฯ ดัดแปลงมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ขณะที่รถจักรไอน้ำหมายเลข 850 เป็นระบบเชื้อเพลิงใช้น้ำมันเตาบริษัทผู้ผลิตได้ติดตั้งมาพร้อมกับรถจักรแต่เดิม

รถจักรไอน้ำทั้ง 2 คัน เป็นชนิดแบบล้อ 4-6-2 (ล้อนำ 4 ล้อ กำลัง 6 ล้อตาม 2) สร้างโดย สมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Association of Railway Industry) นำมาใช้การเมื่อปี พ.ศ. 2492-2494 (ค.ศ. 1949-1951)  อายุการใช้งาน ถึงวันที่ 6 เมษายน 25ุ61 ที่จะถึงนี้ก็จะครบ 61 ปี