ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “รถยนต์นำจ่าย” ล็อตใหม่กว่า 200 คัน รองรับ “ตลาดขนส่ง-โลจิสติกส์” บูม

0
216

ปณท เปิดตัว “รถยนต์นำจ่าย” ล็อตใหม่ 200 คันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับระบบงานนำจ่ายให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รองรับปริมาณงานที่พุ่งสูงถึง 8 ล้านชิ้นต่อวัน ย้ำนำจ่ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายไปรษณีย์ไทย 4.0

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่าจากสถานการณ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2561 นี้ ไปรษณีย์ไทย จึงมีแผนยกระดับระบบงานนำจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเพิ่มจำนวนรถยนต์เพื่อนำมาช่วยในการนำจ่าย จำนวนกว่า 200 คันทั่วประเทศ เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 8 ล้านชิ้นต่อวัน และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถนำจ่ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันสิ่งของที่ฝากส่งเสียหายจากการซ้อนทับกันในขั้นตอนการนำจ่าย โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการ และเพิ่มมาตรฐานคุณภาพระบบงานนำจ่ายตามนโยบายไปรษณีย์ไทย 4.0 “มาตรฐาน ทันสมัย พึงพอใจลูกค้า” เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในทุกๆการฝากส่งสิ่งของฯกับไปรษณีย์ไทย

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการในทุกด้าน รวมไปถึงนวัตกรรมในกระบวนการทำงานที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการไปรษณีย์แก่คนไทย และก้าวสู่การเป็น “เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” อย่างเต็มภาคภูมิ