นำสินประกันภัย สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

0
113

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานในงานพร้อมให้พรแก่ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายอย่างสวยงามด้วยชุดไทยและเสื้อผ้าลายดอกสีนสันสดใส เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้กับพนักงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้อีกด้วย