“บินไทย”ทำการบินไปเมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่นตามปกติ

0
125

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) กระทรวงคมนาคม ให้บริการเที่ยวบินสู่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นตามปกติ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเพื่อดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บกท. กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นนั้น ท่าอากาศยานคันไซ โอซากา ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเปิดให้บริการตามปกติ รวมทั้งเที่ยวบินของ บกท. ทำการบินไปโอซากาตามปกติ แต่เนื่องจากการขนส่งมวลชนภาคพื้นดินของเมืองโอซากาบางส่วนขัดข้อง ส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางมาเช็คอินเที่ยวบินของ บกท. เที่ยวบินที่ TG 623 ได้ทันเวลา บกท. จึงให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 673 แทน ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซ เวลา 17.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.25 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว บกท. ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ทำการบินโดย บกท. ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 หรือ THAI Call Center ประจำประเทศญี่ปุ่น โทร. 05 7006 4015 (สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่น เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ +81 335 033 311 (สำหรับหมายเลขโทรศัพท์จากต่างประเทศ เวลา 09.00 – 17.00 น.)