“กรมเจ้าท่า”คุมเข้มมาตรฐานระดับ ‘เสียง-ความเร็ว’เรือโดยสารคลองแสนแสบ

0
260

กรมเจ้าท่าคุมเข้มมาตรฐานระดับ ‘เสียง-ความเร็ว’เรือโดยสารคลองแสนแสบ กางแผนระยะยาวปิ๊งไเอเดียการศึกษาเรือต้นแบบใช้นวัตกรรมทลดมลภาวะทางเสียงและควันเพื่อทดแทนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) คุมเข้มระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและความเร็วของเรือโดยสาร โดย จท. ได้ตรวจสอบเรือโดยสารในคลองแสนแสบอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ดังนี้
1. นำระบบท่อพักไอเสียในรถยนต์ และระบบน้ำผ่านท่อไอเสียมาปรับใช้สำหรับเรือโดยสาร เพื่อเป็นแนวทางลดระดับเสียงของเรือ
2. ควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับความเร็วที่กำหนดและควบคุมคันเร่งเรือให้สัมพันธ์กับรอบของเรือ เพื่อควบคุมความเร็วของเรือ
3. ติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะ ตรวจจับความเร็วเพิ่มเติมในจุดเฝ้าระวังและพื้นที่ควบคุม จัดทำป้ายกำหนดระดับเสียง และความเร็วของเรือประจำจุดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมลภาวะทางเสียงและความเร็ว
4. ติดตามการประเมินผล โดยบูรณาการเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย เป็นต้น ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ การตรวจวัดควันดำ และระดับเสียงทุกสัปดาห์ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ประจำจุดสำคัญ สำหรับการติดตามเรือโดยกล้อง CCTV ของศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ จท. พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบ FIX เพิ่มเติม
สำหรับแผนปฏิบัติระยะยาว จะดำเนินการศึกษาเรือต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมที่ลดมลภาวะทางเสียงและควัน เพื่อทดแทนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จัดระบบการเดินเรือให้เหมาะสมและปลอดภัย อาทิ กำหนดระยะเวลาการเดินทางต้นทาง – ปลายทาง ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และบริหารท่าเรือโดยสาร เพื่อดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จัดทำมาตรฐานของเรือโดยสารและท่าเทียบเรือโดยสาร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม ได้แก่ ระบบติดตามเรือ (AIS) และระบบสื่อสาร (วิทยุ VHF)
ทั้งนี้ จท. จะจัดดำเนินการศึกษาโครงการเรือโดยสารต้นแบบร่วมกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่มาให้บริการประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0