KDC ผงาดคว้ารางวัล ELMA 2018 กางปีกพัฒนาตอบโจทย์ธุรกิจโลกดิจิทัล

0
499

ประกาศก้องสนั่นลั่นงาน TILOG-LOGISTIX 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัล ELMA 2018 (Excellent Logistics Management Award) รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่การันตีได้ถึงมาตรฐานอันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเจ้าภาพหลักอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผลปรากฏว่าปีที่ 12 ของรางวัลอันทรงเกียรตินี้มีเพียง 2 บริษัท ได้แก่ “ไทยสมเด็จเซอร์วิสฯและกรุงเทพคลังเอกสารฯ”เท่านั้นที่ผ่านด่านอรหันต์คณะกรรมการตัดสินภายใต้การบริหารจัดการและคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล จนผงาดคว้ารางวัล ELMA 2018 ใน 2 สาขา (ทั้งหมด 4 สาขา) ไปครอง คือสาขาตัวแทนออกของ และสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า

ดัมพ์แมนโชว์ ได้ประมวลบทสัมภาษณ์ “สุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล” กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงเทพคลังเอกสาร หรือ KDC 1 ใน 2 ผู้คว้ารางวัล ELMA 2018 ที่สะท้อนแนวทางการบริหารจัดการองค์กรภายใต้มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ ตลอดถึงคมเหลี่ยมคมคิดที่มีต่อรางวัลแห่งเกียรติยศอย่าง ELMA 2018 ไว้อย่างสนใจ ดังนี้

บริการเก็บรักษาเอกสาร-บริหารเอกสารอย่างมืออาชีพ

KDC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเอกสารระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก โดยจะดูแลเอกสารของลูกค้าใน 3 รูปแบบ ได้แก่บริการเก็บรักษาเป็นกล่อง,บริการจัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม และบริการจัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม ภายใต้การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้านำมาฝากเก็บรักษา ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย และสามารถสืบค้นได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เราจึงออกแบบคลังเอกคลังเอกสารโดยเฉพาะ มีระบบความปลอดภัยและการป้องกันภัยสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีการบริหารคลังเอกสารที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ การค้นหาที่สะดวกและรวดเร็ว แม่นยำ และสืบกลับได้ ​

ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

เอกสารที่ลูกค้านำมาฝากจัดเก็บคือข้อมูลสำคัญและบางครั้งไม่อาจหาทดแทนได้  เราจึงออกแบบและวางระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล  และระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบแจ้งเตือน  และการระงับเหตุทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าเอกสารและข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยและดูแลโดยผู้ให้บริการมืออาชีพ ทุกขั้นตอนเป็น Access Control ตลอดถึงการทำประกันภัยให้กับลูกค้า หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผิดพลาดของเรา รับผิดชอบในการเคลมมากถึง 10 ล้านบาท เรากล้ายืนยันว่าไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นความรับผิดชอบมากเท่ากับเราได้

บริการเป็นเลิศ-ส่งมอบคุณค่า

เราระลึกเสมอว่าลูกค้ามีความคาดหวังจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา และปลอดภัยด้วยการบริหาจัดการอย่างมืออาชีพ เรากำหนดวิธีการให้บริการ  การฝึกอบรมทั้งความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการดูแลหลังบริการ และการรับฟังข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่เป็นเลิศ

มากไปกว่าการจัดเก็บเอกสาร ก็คือการส่งมอบเอกสารและข้อมูลให้ลูกค้านำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในแห่งหนใดก็ตาม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยิ่งได้ข้อมูลเร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากบริการของเรา

ข้อมูลถือเป็น Key Driver ที่สำคัญต่อธุรกิจ

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ข้อมูลถือเป็น Key Drier ที่สำคัญของธุรกิจ ใครได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจก่อนก็จะได้เปรียบ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้มันไม่ใช่แค่การประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แต่เป็นเรื่องการได้ข้อมูลแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจของลูกค้าได้มากขึ้น นี่คือสิ่งที่เรากำหนดไว้เป็นพันธกิจหรือเป้าหมายที่จะให้บริการลูกค้าของ KDC

กระบวนทำธุรกิจและการใช้ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการใช้ข้อมูลอะไรบ้าง หรือใช้ในลักษณะไหน เราสามารถออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอด แม้ในตลาดธุรกิจนี้จะมีผู้ให้บริการหลายราย แต่เรามีความโดดเด่น คือการดีไซน์โซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ

กางปีกพัฒนาตอบโจทย์ธุรกิจโลกดิจิทัล

เพื่อให้คงมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและรองรับปริมาณงานและลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เรากำลังดำเนินการ ISO 27001 เพื่อสร้างความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัย นอกจากนี้  เรายังเริ่มนำระบบลีน( Lean) เข้าใช้ในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า เพราะระบบนี้ช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านระยะเวลา หรือความผิดพลาด เพื่อให้ทุกอย่างกระชับมากยิ่งขึ้น ตลอดถึงแนวคิดการทำงานที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนของลูกค้า และเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นและดิจิทัลคอนเทนต์มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ตลอดถึงวางแผนจะสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลแทนการสร้างคลังเก็บเอกสารที่ใช้เนื้อที่เยอะๆอีกด้วย

กระจกเงารางวัล ELMA ต้องพัฒนากว่าเดิม

รางวัล ELMA นี้ ถือเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดถึงการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล และเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระดับโลก

รางวัล ELMA มีเสน่ห์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว อีกทั้งยังช่วยการันตีได้ว่าใครที่ได้รางวัลนี้ต้องมีความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ขณะที่แง่มุมของ KDC ที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในปีนี้ เราถือว่ามุมมองและคำแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินได้สะท้อนให้เราได้มองเห็นในอีกมุมมองสิ่งที่เรามองไม่เห็น แง่มุมนี้เองจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความท้าทายอย่างแรงกล้าให้หันกลับมาดูและพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม

การฝ่าด่านโหดคณะกรรมการฯจนผงาดได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ถือว่ายากแล้วสิ่งที่จะยากยิ่งกว่านี้ก็คือการรักษามาตรฐานได้ตลอดรอดฝั่ง ถือเป็นบทพิสูจน์ความเข้มขลังรางวัลอันทรงเกียรตินี้

…. ที่ KDC จะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริง

cr: ภาพประกอบจาก www.kdc.co.th