การบูรณาการอย่างยั่งยืนสำคัญอย่างไร!?

0
1040

ปัจจุบันมีการพูดคุยเป็นวงกว้างถึงความสำคัญการบูรณาการอย่างยั่งยืนของวงการอุตสาหกรรมขนส่ง ในการตอบสนองต่อปัญหาการผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แล้วอะไรคือการบูรณาการดังกล่าว? และสิ่งนั้นสำคัญอย่างไร?

เอริก้า ซันเดล หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์สแกนเนียว่าต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งแบบยั่งยืน แต่หลายๆ คนก็ยังมีคำถามว่า “การขนส่งอย่างยั่งยืนคืออะไร?” และ “ทำไมสแกนเนียต้องให้ความสำคัญด้วย?” ซึ่งเธอได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้อย่างสนใจ ดังนี้

“สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ” เชื่อมโยงสู่ความยั่งยืน

ประการแรกความยั่งยืนต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ “สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ” เราต้องการสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ของเรา เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจได้ เรายังต้องการโครงสร้างสังคมที่แข็งแรงและมั่นคงในการผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้า สิ่งเหล่านี้ทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมและเศรฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

ภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิด”คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม และภัยแล้ง”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากหนึ่งใน 3 ส่วนดังกล่าวนั่น คือ สิ่งแวดล้อมและโลกของเรา ที่จริงแล้วโลกของเราตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก เราพบว่าผลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก่อให้เกิด “คลื่นความร้อน ไฟป่า น้ำท่วม และภัยแล้ง” บ่อยมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน และอุณหภูมิโลกเราที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยมีการนำพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้อย่างมหาศาลเป็นต้นเหตุ เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นเกิดจากกระบวนการน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขุดขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากที่มันถูกเก็บไว้ใต้ดินเป็นเวลานับล้านปี เมื่อมนุษย์นำมาใช้งานด้วยการสันดาปเป็นเชื้อเพลิง การสันดาปนั้นเองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงนี้มากขึ้นเช่นในปัจจุบัน จึงเท่ากับเร่งการก่อให้เกิดมลภาวะบนโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว เป็นการรบกวนวงจรคาร์บอนตามธรรมชาติของโลกตามปรกติ และทำให้อุณหภูมิปรกติทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีเสถียรภาพ หรือสภาวะโลกร้อนนั่นเอง

สแกนเนีย มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราต้องการให้โลกของเราอยู่ในสภาวะที่ดี และให้สังคมคนบนโลกมีความปรกติสุข เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กิจการทั้งหลายดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และนั่นเป็นสาเหตุที่สแกนเนียให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเห็นได้ชัดเจนว่า ระบบขนส่งในปัจจุบันเป็นปัจจัยใหญ่ที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาถึง เนื่องจากไม่มีประเทศใด เมืองใด แม้แต่บุคคลใดจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการทั้งหลายที่ด้อยประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดจราจรที่แออัด อันตรายและอุบัติเหตุ รวมถึงมลพิษในอากาศ ที่เป็นตัวการบ่อนทำลายโลกใบนี้ตลอดมา

เสนอโซลูชั่นอัจฉริยะ หนุนธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต

สแกนเนียในฐานะที่เป็นธุรกิจระดับนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และความพร้อมของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต เราจึงต้องแสดงภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นต่อลูกค้าที่ทั้งมีความเป็นอัจฉริยะ และสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในขณะนี้สินค้าของเราที่มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนประกอบด้วย:

  • โซลูชั่นการขนส่งที่นำไปสู่การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ (ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย)
  • เครื่องยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซชีวภาพ หรือไฟฟ้า
  • บริการและโซลูชั่นที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบหรือกลุ่มรถ ซึ่งหมายถึงการช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง

การขนส่งอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

แต่ภาระกิจในการสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนทั้งระบบทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ เหตุผลหลักเพราะเราเพียงคนเดียวไม่สามารถทำได้ เราจำเป็นต้องมีคู่ค้า ลูกค้า มาร่วมการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน และเราต้องการให้ผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ช่วยเปิดทางให้เราเดินไปได้อย่างไม่ติดขัด เราทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้กับการมีส่วนร่วมกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ของเรา แต่เราต้องการความร่วมมือจากทุกคนที่มีส่วนร่วมมาช่วยด้วย เพราะเมื่อคำนึงถึงผลตอบแทนที่รออยู่ คือสุขภาพที่ดีบนโลกใบนี้ของเราที่จะเป็นไปอีกนานเท่านานแล้ว มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำไปด้วยกัน