“รฟท.”เตรียมแผนเทศกาลปีใหม่ 62 ย้ำมี 244 ขบวนบริการต่อวัน รองรับคลื่นปชช.ได้วันละ 1 แสนคน

0
331

การรถไฟฯเตรียมแผนรองรับการเดินทางคลื่นประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 ระหว่าง 28 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62 ย้ำมี 244 ขบวนบริการต่อวัน พร้อมพ่วงเพิ่มตู้โดยสารในทุกขบวนและเพิ่มขบวนพิเศษอีก 8 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้วันละ1 แสนคน มั่นใจเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมสั่งผนึกกำลังเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ-ตร.รถไฟคุมเข้มความปลอดภัยและกวดขันการเดินรถให้ตรงเวลา

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ประเมินแนวโน้มการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่าช่วงปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และมีขบวนรถไฟโดยสารได้อย่างเพียงพอ การรถไฟฯ จึงได้จัดแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561– 4 มกราคม 2562 ดังนี้

การให้บริการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เที่ยวไปวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561 และเที่ยวกลับ วันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เฉลี่ยวันละ 1 – 1.1 แสนคน ซึ่งประกอบด้วย การจัดเดินขบวนรถประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน รองรับประชาชนได้ 90,638 คน แบ่งเป็นขบวนนรถสายเหนือ 42 ขบวน รองรับได้ 17,294 คน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 58 ขบวน รองรับได้ 21,280 คน สายใต้ 76 ขบวนรองรับได้ 28,040 คน สายตะวันออก 26 ขบวน รองรับได้ 12,936 คน และสายแม่กลอง 42 ขบวน รองรับได้ 11,088 คน

อีกทั้ง ยังได้สั่งเพิ่มตู้โดยสารพ่วงเพิ่มเติมในขบวนประจำ โดยเฉพาะขบวนรถเร็วทุกสายอีกขบวนละ 1 – 2 ตู้ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเติมประมาณ 10,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกันยังได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษเสริมช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เที่ยวไปช่วงวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 เพิ่มอีก 4 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 5,200 คน และเที่ยวกลับช่วงวันที่ 1 – 2 มกราคม 2562 อีก 4 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 5,200 คน

นายวรวุฒิฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยอดจองตั๋วรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สำหรับขบวนรถที่เดินเป็นประจำเที่ยวไป ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561 เที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 ยอดจองตั๋วขบวนรถเต็มทุกเส้นทาง100 % โดยเฉพาะรถขบวนใหม่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ – อุบลราชธานีชั้น 1 และชั้น 2 เนื่องจาก ผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้จองตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยการรถไฟฯ เปิดให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถเพื่อรองรับเทศกาลไว้ 1 แสนคน ต่อวัน จากปกติอยู่ที่ 9 หมื่นคนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นคนต่อวัน ส่วนวันที่ 29- 31 ธันวาคม 2561 จะมีการเดินทางมากที่สุด ประมาณ 1.5 แสนคนต่อวัน ถือว่าใกล้เคียงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

การรถไฟฯ ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการให้บริการเดินรถตรงต่อเวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำชับกวดขันผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฝ่ายบริการโดยสาร ฝ่ายการช่างกล ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยคอยระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดอันตรายและให้ขบวนรถ
ออกจากสถานีต้นทางปลายทางตรงต่อเวลา

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้กำชับเจ้าหน้าที่รถไฟที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีและบนขบวนรถเข้มงวดตรวจตราอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในทุกที่ตามข้อบังคับ ระเบียบการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับงดเว้นการเสพสุรา เครื่องดื่ม มึนเมาขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดตลอดจนให้ความสอดส่องความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือวัตถุต้องสงสัย และขอความร่วมมือผู้โดยสาร หากพบเห็นสิ่งใดผิดปกติสามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ หรือ สายด่วนการรถไฟฯ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง