บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก  โชว์นวัตกรรมการผลิตไส้กรอกที่ทันสมัย ปลอดจากสารทาร์ และสารอันตรายต่อสุขภาพตรวจสอบย้อนกลับได้

นายณฤกษ์  มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  ซีพีเอฟยึดมั่นนโยบายคุณภาพและนโยบายความปลอดภัยอาหารเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอน ล่าสุด ได้นำนวัตกรรม “ระบบรมควัน” ที่สามารถดักแยกสารทาร์ (TARS) ซึ่งมีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็งออกจากไส้กรอก โดยระบบดังกล่าวมีกลไกควบคุมอุณหภูมิและระบบเผาไหม้ที่ดี ให้ควันคุณภาพที่ดี ส่งผลต่อกลิ่น สี และรสชาติของไส้กรอกน่ารับประทาน และสามารถยืนยันได้ว่า ไส้กรอก CP ไม่มีสารทาร์ และสารตกค้างอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังใช้วัตถุดิบและส่วนผสมที่ปลอดภัยจากแหล่งผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ ด้วยระบบ RFID (Radio – Frequency Identification) ผ่านการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องในการผลิตไส้กรอกเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ช่วยลดการการปนเปื้อน และโอกาสการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ที่สำคัญ มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0-12 องศาเซลเซียสตลอดกระบวนการผลิต และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Muti-layer thermoforming film) ที่ปลอดภัยต่อการใช้กับไมโครเวฟ และช่วยรักษาความสดของไส้กรอกและเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น

“ ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและการวิจัยและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ภายใต้การควบคุมของนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่คำนึงทั้งคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติและความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองแนวโน้มผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น” นายณฤกษ์กล่าว

ขณะที่นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า นอกจากการรักษามาตรฐานของไส้กรอกซีพีทั้งด้านคุณภาพ รสชาติและความสด สะอาด ปลอดภัย และในปีนี้ยังเน้นการเพิ่มการสื่อสารกับผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อช่วยผลักดันให้พยายามสร้างตลาดรวมให้เติบโต และไส้กรอกซีพีสามารถครองใจผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่นได้

ล่าสุด แคมเปญโฆษณาไก้กรอก “ ไส้กรอกซีพีเพื่อนซี้แบมแบม” ที่นำ “แบมแบม- กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินคนไทยวง got7 จากเกาหลีใต้เป็นพรีเซนต์เตอร์ ได้รางวัลแผนงานการตลาดยอดเยี่ยม Bronze Award  ประเภทธุรกิจอาหารและร้านอาหาร (Food) จากงาน MAT Award 2018 ครั้งที่ 10 ที่จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

” การได้รับรางวัลจาก MAT Award ยังตอกย่้ำถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดของไส้กรอก ซีพี ที่สามารถสื่สารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิติใหม่สำหรับการตลาดยุด 4.0 ของไทย ที่สามารถสร้างความสำเร็จทั้งในแง่การสื่อสารสร้างการับรู้ และการเติบโตของยอดขายไส้กรอกในปีนี้ ” นายวิทวัสกล่าว