ขบ.เปิดโครงการ“รวมพลังส่งความสุขทั่วไทยปลอดภัยทุกการเดินทาง”

0
102

กรมการขนส่งทางบก สานพลังประชารัฐเปิดโครงการ “รวมพลังส่งความสุขทั่วไทย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” บูรณาการร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน เดินหน้ามาตรการตรวจความพร้อมรถทุกประเภทเข้มข้นทุกเส้นทาง เพื่อมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นและมุ่งเน้นทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ “ตรวจเข้มรถโดยสารทุกสถานี” ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจความพร้อมสูงสุด “จุดบริการร่วม “อาชีวะอาสา” ทั่วไทย” กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สอศ. ตั้งจุดให้บริการพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าในเส้นทางสายหลักจำนวน 189 จุดทั่วประเทศ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการเช็กความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับภาคีภาคเอกชนจำนวนรวมกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจเข้มรถโดยสารทุกสถานี ดำเนินการตามมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนดรวม 196 แห่งทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยใช้แบบรายการตรวจความพร้อม หรือ เช็กลิสต์ (Checklist) ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะมีทั้งการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด โดยกำหนดระยะดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2561 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2561 ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สอศ. จัดชุดปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อม โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมดำเนินการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ ควบคู่กับการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม
ที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวรถ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานขับรถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการอย่างปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ สำหรับช่วงก่อนเทศกาลต่อเนื่องช่วงเทศกาล กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน และบังคับกฎหมายสูงสุดในทุกกรณีความผิด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “ห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนทุกคนก่อนออกเดินทาง

ส่วนการตั้งจุดบริการร่วม “อาชีวะอาสา” ทั่วไทย กรมการขนส่งทางบกดำเนินการร่วมกับ สอศ. ตั้งจุดให้บริการจำนวน 189 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เพื่อให้บริการเช็กสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นหน่วยบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนเพลียและความบกพร่องของตัวรถ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชน

ในส่วนของกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคเอกชน อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการเช็กความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งจะให้บริการทั้งช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมรถ และครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับเพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากใช้รถทางไกล นอกจากนี้ ภาคีภาคเอกชนแต่ละแห่งยังมีส่วนลดค่าอะไหล่และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อร่วมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ผู้สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจความพร้อมได้โดยไม่เสียค่าบริการ ณ สถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยเฉพาะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ พนักงานขับรถต้องมีระดับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง