กทท.แจ้งผู้ใช้บริการทราบการหยุดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

0
79

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. โดยแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าไว้ ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ กทท. จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.