“กทท.”แจงกลุ่มบริษัทฯยื่นซองเฟส 3 ทลฉ.ไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นเร็วๆ นี้

0
220

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  เปิดเผยถึงผลการเปิดซองเอกสารประกวดราคาโครงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 ท่าเรือ F วงเงินลงทุนกว่า 8.4 หมื่นล้านบาทว่ามีเอกชนสนใจซื้อเอกสารโครงการฯ จำนวน 32 ราย มีกลุ่มเอกชนเข้ายื่นซองข้อเสนอราคาเพียง 1 กลุ่มบริษัทเท่านั้น คือ บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด (Associate Infinity) และเมื่อเปิดซองเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากไม่ได้เสนอหลักประกันซอง ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญ จึงทำให้กทท.ไม่สามารถพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้

ในการนี้ กทท.จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตอบข้อซักถามและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  ต่างๆ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท. จากกลุ่มผู้ลงทุนในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโครงการฯ และระดมความคิดเห็น เพื่อประกอบเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว