กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ ’62

0
271

กรมเจ้าท่า เตรียมรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ’62 จัดเต็ม 70 จุดอำนวยความสะดวกรวม อัตรากำลังพล 552 คน เรือรักษาการณ์ 65 ลำ เข้มงวดมาตรการป้องกันผู้ประกอบการ ผู้เดินเรือหรือกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ย้ำต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 ระหว่าง 11-17 เมษายน 2562 เป็นช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และคาดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำสำคัญๆ อาทิอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ที่มีการเดินเรือ และท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นจำนวนมาก

กรมฯได้มีแผนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือต่าง ๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ และจัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด

ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น ดูแลการขึ้น-ลงเรือ ให้คำแนะนำในการเดินทาง พร้อมตรวจตราพฤติการณ์ต้องสงสัยไม่น่าไว้วางใจ พร้อมประสานและกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสาร จัดเตรียมเรือให้บริการอย่างเพียงพอต่อจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมฯได้มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การเดินทางทางน้ำประจำท่าเทียบเรือในส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาคจำนวน 68 จุด รวมทั้งสิ้น 70 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 552 คน เรือรักษาการณ์ 65 ลำ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โทรศัพท์สายด่วน 1199 และแอพพลิเคชั่น Marine I lert u โดยการเตรียมความพร้อมครั้งนี้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น”

นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการป้องกันให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ดำเนินการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ ท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บนท่าเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร ติดไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ จัดให้มีที่กั้นทางเดือนขึ้น-ลง ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรเรือให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ และพวงชูชีพ รวมถึงเครื่องมือดับเพลิงในอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดป้ายระบุจำนวนคนโดยสาร เรือไม่บรรทุกคนโดยสารเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ระมัดระวังในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ลดความเร็วขณะเรือสวนแล่นกันในระยะใกล้ ควบคุมไม่ให้ผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ กราบเรือ หลังคาเรือ หรือกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และผู้ควบคุมเรือทุกลำห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาในขณะควบคุมเรือ

นอกจากนี้ กรมฯได้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ และต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ คาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางทางน้ำอย่างหนาแน่นเป็นอย่างมาก