ธพว. หวังปั้นสตาร์ทอัพวงการยางพาราไทย เฟ้นหานักศึกษาร่วมโครงการ “SME D Scale Up Rubber HACKATHON”

0
105

SME D Bank ต่อยอดความสำเร็จโครงการ“SME D Scale Up Rubber Innovation” ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อีกครั้ง สานฝันให้สตาร์ทอัพวงการยางพาราไทยในโครงการ “SME D Scale Up Rubber Hackathon ติดปีก Start Up ยางพาราสู่สากล” เฟ้นหานักศึกษาทั่วไทยไอเดียธุรกิจเฉียบเกี่ยวข้องกับยางพารา ชิงเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจกว่า 280,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2562

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธนาคารให้ความสนใจกับการแปรรูปยางพาราด้วยนวัตกรรม เนื่องจากยางพาราเป็นผลิตผลทางการเกษตรหลักที่สำคัญและนับเป็นอีกรายได้หลักของประเทศ จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยนวัตกรรมนับเป็นความท้าทายที่จะขับเคลื่อนห่วงโซ่การใช้ยางพารา การสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ที่ประกอบธุรกิจด้านยางพาราเกิดความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจากโครงการ “SME D Scale Up Rubber Innovation” ปี2561 ที่ผ่านมา จากความร่วมมือระหว่าง ธพว. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) สามารถสร้างสินค้าจากนวัตกรรมยางพาราไทยได้ถึง 12 ผลิตภัณฑ์ และเกิดพลังการขับเคลื่อนการแปรรูปยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมกว่า 43 ล้านบาท และยังขยายผลการเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวไกลไปต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดแนวความคิดการปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในปีนี้ (2562) เพื่อเกิดการฟูมฟักนักศึกษาคนรุ่นใหม่มาต่อยอดธุรกิจยางพาราโดยแปรไอเดียสร้างสรรค์มาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนำไปสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป 

สำหรับการต่อยอดความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมยางพารา ปีนี้  SME D Bank จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้ง เปิดโครงการสานฝันให้น้องๆ นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “SME D Scale Up Rubber Hackathon ติดปีก Start Up ยางพาราสู่สากล” โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจใหม่นวัตกรรมยางพาราให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับแนวคิดในธุรกิจสู่ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมส่งเสริมแนวคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ผ่านการอบรม Boot Camp เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียและสร้างเครือข่ายกลุ่มยางพาราในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ และได้รับการโค้ชชิ่ง(Coaching)คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์โดยตรงจา กมอ. รวมถึงรุ่นพี่ SMEs จากโครงการ“SME D Scale Up Rubber Innovation” ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม ปีที่ 1 ร่วมให้คำแนะนำด้วย เพื่อช่วยสร้างความฝันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ โดย Pitching ชิงเงินรางวัลพัฒนาต้นแบบและต่อยอดธุรกิจเป็นเงินมูลค่ากว่า 280,000บาท และโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุนจาก SME D Bank

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ‪15 พฤษภาคม 2562 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME D Bank โทร ‪062-783-5599 หรือ facebook : powersmethai และ Line@:@powersmethai และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. ‪084-198-6578