“รชค.อธิรัฐ”เปิดศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 การท่าเรือฯรองรับชาวชุมชนคลองเตย 300 เตียง

0
61

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รชค.คมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของการท่าเรือฯพร้อมด้วยพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานบอร์ดกทท. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. ผู้บริหาร พนักงาน กทท. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของ กทท. ณ ลานโกดังสเตเดียม กทท.

ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของ กทท. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักรักษาตัวของชาวชุมชนและพนักงาน กทท. ที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการสีเขียวและสีเหลืองที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว อันจะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด และลดโอกาสการเสียชีวิต โดยมี กทท. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์ฯ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก   วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและอื่นๆ ตามมาตรฐานและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ภายในพื้นที่จัดเป็นเต็นท์สนามจำนวน 3 หลัง รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 240 เตียง (แยกชาย-หญิง) รับผิดชอบผู้ป่วยโดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และศูนย์แยกกักตัว (CI) จำนวน 60 เตียง รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลนวเวช พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง มูลนิธิเอสซีจี PTTOR  กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เมืองไทยประกันชีวิต มูลนิธิมาดามแป้ง และมูลนิธิบุณยะจินดา

ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า “จากแนวโน้มการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น กทท. มีความห่วงใยชาวชุมชนคลองเตยที่ติดเชื้อและต้องอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคนภายในที่พักอาศัย กทท. จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนรวมทั้งพนักงาน กทท. ด้วย โดยให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด นอกจากการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้แล้ว ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา กทท. ได้แจกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ที่จำเป็น รวมทั้งอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชาวชุมชนมาโดยตลอด โดยล่าสุดนี้ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1,000,000 บาท โดยมอบให้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนคลองเตยได้ยืมใช้จากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ท้ายนี้ กทท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”