‘เครดิตบูโร’ ออกโรงแจ้งเตือนให้ระวังขึ้นบัญชีดำลูกหนี้น้ำท่วม

0
238

“เครดิตบูโร” ร่อนหนังสือเตือนสถาบันการเงินสมาชิก 94 แห่ง ระมัดระวังนำส่งข้อมูล หากลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ที่ได้รับผ่อนผัน ไม่ต้องขึ้นบัญชีดำ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการกู้ต่อในอนาคต

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือถึงธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกกว่า 94 แห่ง เพื่อให้ระมัดระวังในการรายงานและนำส่งข้อมูลของลูกหนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้โดยเฉพาะ ซึ่งหากสถาบันการเงินใดมีการผ่อนผันหรือผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรยึดถือข้อเท็จจริงตามนโยบาย เช่น กรณีที่ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง สถาบันการเงินสามารถรายงานและนำส่งข้อมูลการชำระหนี้ในสถานะบัญชี บัญชีปกติ แทนการรายงานและนำส่งข้อมูลว่า ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในประวัติของตนและกระทบต่อการกู้ในอนาคต

“ตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง รหัสสถานะบัญชี ก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่มีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ หรือตามนโยบายของสมาชิกที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น อาจนำส่งข้อมูลเป็น พักหนี้ตามนโยบายของรัฐ มาตรการนี้จะเป็นการช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลังน้ำลดแล้วแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกทางหนึ่งด้วย” 

ส่วนกรณีสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก 94 แห่งมีการติดต่อลูกหนี้ได้ในภายหลัง เนื่องจากตอนประสบภัยยังหาตัวกันไม่พบเพราะต่างก็ถูกน้ำท่วม แม้จะมีการส่งข้อมูลเข้ามาว่าผิดนัดชำระหนี้มาแล้ว แต่ต่อมาเมื่อลูกค้ามีการเข้าโครงการผ่อนผันหรือผ่อนปรนของสถาบันการเงินนั้นๆ จะให้มีผลย้อนหลังไปยังเดือนที่เคยส่งข้อมูลว่าผิดนัดชำระหนี้ สถาบันการเงินนั้นก็สามารถแจ้งแก้ไขให้บัญชีดังกล่าวกลับมาเป็นสถานะ บัญชีสินเชื่อนั้นมีประวัติการชำระ ปกติไม่ค้างชำระ หรือบัญชีนั้นปรับโครงสร้างหนี้ หรือบัญชีนั้นพักชำระหนี้แล้ว ซึ่งเครดิตบูโรจะดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามที่มีการตกลงกัน

นายสุรพล กล่าวอีกว่า เครดิตบูโรมีข้อแนะนำลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อน้ำลดควรรีบติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแจ้งความเสียหาย ปรึกษาหารือเพื่อเข้าโครงการผ่อนผันหรือผ่อนปรนตามที่มีการแถลงออกมา อันจะทำให้ประวัติทางการเงินของท่านเหล่านั้นได้รับการดูแลตามความเป็นจริง นอกจากนี้ในส่วนของเครดิตบูโรก็จะมีการเฝ้าติดตามข้อมูลที่สมาชิกนำส่งทุกสิ้นเดือนว่า ไม่มีความผิดปกติหรือไม่มีการส่งข้อมูลบัญชีที่มีการแสดงสถานะว่าผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า หากพบความผิดปกติจะแจ้งสมาชิกให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนนำข้อมูลเข้าฐาน

“ปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การประกอบกิจการ และรายได้ของประชาชน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งเครดิตบูโรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสถาบันการเงินไทยมีความเป็นห่วงใยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะมีการขอสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซม หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน เป็นต้น เครดิตบูโรจึงได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเพื่อช่วยผ่อนปรน”

นอกจากนี้ หลังจากเหตุการณ์สู่ภาวะปกติ ลูกค้าสามารถตรวจเครดิตบูโรของตนเองเพื่อดูความถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งเครดิตบูโรมีช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ในหลายช่องทาง อาทิ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร หรือยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร