ร.ฟ.ท.เร่งปรับปรุงทางขาดระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่วง จ.ประจวบคีรีขันธ์

0
192

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าปรับปรุงทางขาดระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่
-ชะม่วง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเร่งด่วนหลังฝนหยุดตก คาดแก้ไขเสร็จและเปิดใช้ทางได้วันที่ 12 มกราคม นี้
พร้อมแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการเดินรถ และสถานีต้นทางปลายทางของเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่
11 มกราคม 2560 โดยเปิดเดินรถได้ถึงแค่สถานีประจวบคีรีขันธ์ และมีการงดให้บริการเดินรถบางขบวน
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร
 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 ว่า ขณะนี้การรถไฟฯได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดกรณีน้ำท่วมทางรถไฟขาดที่ กม.377/9 -378/4 ระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่–ชะม่วง ปริมาณน้ำได้ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากฝนหยุดตกไปตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่ 10 มกราคม 2560 จากนั้นจึงได้สั่งการเร่งด่วนให้ฝ่ายการช่างโยธาดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางโดยทันที ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 คน ช่วยกันเร่งซ่อม
วางหมอนรองราง และมีการลงหินแล้ว จำนวน 6 คันรถบรรทุกหิน สามารถซ่อมแซมทางไปได้แล้วเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร

อย่างไรก็ตามจุดที่ลงหินดังกล่าวเป็นจุดที่มีทางมีความเสียหายค่อนข้างหนักมาก ลำบากต่อการดำเนินการ
จึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับปรุง ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2560 นี้ หากสภาพอากาศดี ฝนหยุดตกจะช่วยให้สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น ประกอบกับการรถไฟฯ ยังได้มีการระดมกำลังคนและเครื่องมือเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเร่งซ่อมแซมทางเป็นการด่วน เพื่อแก้ไขทางให้แล้วเสร็จ และสามารถกลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งประเมินว่าน่าจะสามารถเปิดทางได้ในวันที่ 12 มกราคม 2560

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในทางภาคใต้ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 ยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงหลายจุด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงเปิดให้บริการเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น และขอแจ้งการปรับเปลี่ยนและงดให้บริการเดินรถบางขบวน พร้อมปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในเส้นทางสายใต้ ดังนี้

เที่ยวไป

ขบวนรถไฟฟรีที่ 261 กรุงเทพ-หัวหิน (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)

ขบวนรถไฟฟรีที่ 251 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)

ขบวนรถไฟฟรีที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)

เที่ยวกลับ

ขบวนรถไฟฟรีที่ 262 หัวหิน-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (สามารถให้บริการได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)

ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)

ขบวนรถไฟฟรีที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)

ขบวนรถไฟฟรีที่ 256 หลังสวน-ธนบุรี (สามารถเดินรถ ได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)

ส่วนขบวนที่เหลือได้งดการให้บริการเดินรถทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมลดลง และปรับปรุงเส้นทางแล้วเสร็จ โดยผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนน
มีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้
ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง