โหมโรงปี 65 .! ทอท.เคาะเมกะโปรเจ็กต์ขยาย”สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง” รับผู้โดยสารเต็มสูบ

0
57

ทอท.เดินหน้าเคาะปี 65 ขยายขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิเต็มสูบ สร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันออก วงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทก่อน มั่นใจเปิดประมูลได้กลางปี 65 เริ่มก่อสร้างปลายปี พร้อมเดินหน้าเปิดประมูลสร้างอาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินดอนเมือง ระยะที่ 3 ปี66 คุยลั่น!สร้างเสร็จรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดที่ 50 ล้านคนต่อปี

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมการและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.)เปิดเผยว่า ในปี 65 นี้ทาง ทอท.ยืนยันที่จะเดินหน้าในโครงการลงทุน 3 โครงการที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่ารวมกว่า 56,920 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) วงเงิน 41,260 ล้านบาท 2. ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันออก (East Expansion) วงเงิน 7,830 ล้านบาท และ 3.ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิมด้านทิศตะวันตก (West Expansion) วงเงิน 7,830 ล้านบาท โดยในปี 65 ทอท. จะเดินหน้าลงทุน East Expansion ก่อน เนื่องจากมีความพร้อมมากสุด เนื่องจากโครงการนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนลงทุน สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เฟส 2 ตั้งแต่ปี 57 แล้ว

ทั้งนี้ล่าสุดทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)ที่ ทอท.ได้ว่าจ้างให้ประเมินระดับการให้บริการ และศึกษาแผนแม่บทฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงปัจจุบันของสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 10 มี.ค.-7 มิ.ย.64 นั้น สรุปผลศึกษาออกมาว่า ทอท.มีทางเลือกที่สำคัญ 3 ทาง คือ 1.ลงทุน North Expansion รองรับผู้โดยสารทั้งแบบในประเทศและต่างประเทศ 2.ลงทุน North Expansion รองรับเฉพาะผู้โดยสารในประเทศ และ 3.ลงทุน North Expansion กับ East Expansion ดังนั้น ทอท. จึงเห็นว่า ทางเลือกที่ 3 เหมาะสม และ East Expansion มีความพร้อมลงทุน จึงควรดำเนินการทันที

นายกีรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นทาง ทอท. ยังได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ East Expansion บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน โดยมีการปรับวงเงินโครงการขึ้นเป็น 8,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 57ที่มีการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารในประเทศก็จะปรับมาเป็นรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งในเรื่อวงดังกล่าวทาง ทอท. ได้รายงานให้คณะกรรมการบอร์ด ทอท. รับทราบถึงผลการศึกษาของ IATA แล้วเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา และบอร์ดได้มอบหมายให้ ทอท.นำเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน หากได้รับความเห็นชอบ ทอท. จะเดินหน้าเปิดประกวดราคาทันที

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบ และเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางฯ หากได้รับการเห็นชอบ ก็คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ประมาณ 2-3 เดือนจากนี้ และได้ตัวผู้รับงานกลางปี 65 เริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี 65 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วนเรื่องเงินลงทุนไม่มีปัญหา เพราะ East Expansion ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2 จึงมีงบฯตรงส่วนนี้ไว้อยู่แล้ว สามารถลงทุนได้ทันที”

นายกีรติ ยังได้กล่าวต่อถึงแผนการลงทุน North Expansion นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวตามมติของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางฯ เนื่องจาก ICAO แจ้งว่าในฐานะที่เป็นองค์กรระดับนานาชาติ หากจัดจ้าง ICAO จะต้องใช้ระเบียบการจ้างของ ICAO ทาง ทอท. จึงต้องขอไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อยกเว้นการใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้นำส่งไปประมาณ 8 เดือนแล้ว และกรมบัญชีกลางอนุญาตแล้ว เหลือเพียงรอสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจอนุมัติร่างสัญญาการจ้าง โดยเบื้องต้นประเมินว่า ทอท. จะสามารถว่าจ้าง ICAO และทำการศึกษาแล้วเสร็จในปี 65 (ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน) แต่คงยังไม่สามารถลงทุน North Expansion ในปี 65 ได้

นอกจากนั้นในส่วนของความคืบหน้าแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3นั้น ล่าสุดทาง ทอท. ได้ปรับรายละเอียดของโครงการ โดยปรับวงเงินขึ้นจากเดิม 32,000 ล้านบาท เป็น 36,000 ล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้แยกงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 12 หลุมจอด วงเงิน 4,000 ล้านบาทออกไปเพื่อดำเนินการก่อน แต่ปัจจุบันโครงการมีความล่าช้าใกล้เคียงกันจึงจะดำเนินการไปพร้อมกัน รวมทั้งปรับรูปแบบงานจากเดิมเป็นออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design & Bild) เป็นการออกแบบให้เสร็จก่อนแล้วจึงก่อสร้าง (Detail design) ตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งขณะนี้ ทอท. ได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 และเปิดประกวดราคาพร้อมเริ่มการก่อสร้างได้ในปี 66