เปิดประเทศวันแรก สุวรรณภูมิคึกคักเป็นตามเป้าหมาย

0
52

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังเปิดประเทศตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 1พฤศจิกายน 2564 ว่า ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเต็มรูปแบบ สำหรับประเทศที่อยู่ในบัญชีระบบที่มีมาตรการสาธารณสุขและเศรษฐกิจขณะนี้มีทั้งหมด 63 ประเทศ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการรับรายงานในวันแรกยังไม่พบปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างใด ซึ่งการคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศครั้งนี้ต่ำกว่า 37.3องศา ซึ่งในวันที่2พฤศจิกายน2564 ทางทีมแพทย์ที่ดูแลจะได้สรุปรายละเอียดผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบการ swab ที่พักอีกครั้ง โดยจากการประเมินเบื้องต้นไม่น่าจะมีผู้โดยสารมีเชื้อเดินทางมา ส่วนการประเมินในวันถนัดไปนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่า กระบวนการขั้นตอนตรวจเอกสารไม่มีปัญหา แม้ว่าขณะนี้ระบบ Thailand Plus จะติดขัด แต่กระบวนการตรวจเอกสาร (COE )ใช้เวลาตรวจ 1นาที ซึ่งไม่ได้ล่าช้า อย่างไรก็ตาม จากการรับรายงานเพิ่มจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ระบุว่าสามารถลดขั้นตอนลงได้อีก

สำหรับในส่วนของศุลกากรก็ไม่พบปัญหาติดขัด โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้
นอกจากนี้ สำหรับ 4ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในการกำกับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด )หรือ ทอท. ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง (จ.เชียงราย) ภูเก็ต หาดใหญ่ นั้น ขณะนี้จะมีท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น ที่เปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้ว ส่วนที่เหลือมีให้บริการเที่ยวในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่พบปัญหาขัดติด อย่างไรก็ตาม ก็ได้กำชับว่าต้องเข้มงวดมาตรฐานให้เป็นไปตามกระบวนการสาธารณสุขทุกขั้นตอน รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
สำหรับปริมาณผู้โดยสารโดยประมาณการวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20,083 คน แบ่งเป็นระหว่างประเทศ 6,613คน ขาเข้า 2,424คน แบ่งเป็นต่างชาติ 1,534 คน ไทย 890คน / ขาออก 4,189 คน ส่วนภายในประเทศไทย 13,470คน ขาเข้า 6,690 คน /ขาออก6,780คน ส่วนผู้โดยสาร ระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้โดยสาร 725,978 คน เฉลี่ย24,199คน /วัน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 270,529 คน ขาเข้า 135,407 คน ขาออก 135,122คน /ภายในประเทศ 455,449 คน ขาเข้า 226,152 คน /ขาออก229,297 คน