ร.ฟ.ท. จัดรถไฟขบวนพิเศษนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่สถานีทุ่งสง

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดรถไฟขบวนพิเศษเดินทางไปสถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากการบริจาคไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน ประชาชน ทหาร หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานภาครัฐ

0
243

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดรถไฟขบวนพิเศษเดินทางไปสถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากการบริจาคไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน ประชาชน ทหาร หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด และเงินสดเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 20.00 น. สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อขนส่งข้าวของเครื่องใช้ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค เรือพลาสติก และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ซึ่งการรถไฟฯได้รับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตอาสามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ที่สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมาเมื่อขบวนรถไฟขบวนพิเศษเดินทางมาถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2560 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้เป็นตัวแทนของการรถไฟฯในการนำข้าวของเครื่องอุปโภคที่ขนส่งมาโดยรถไฟขบวนพิเศษ มอบให้แก่ประชาชน โรงเรียน ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พนักงานการรถไฟฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน 500,000 บาท พร้อมถุงยังชีพซึ่งจัดทำโดยการรถไฟฯ อีก 2,000 ชุดอีกด้วย
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยในภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัย โดยการรถไฟฯ นอกจากจะปฏิบัติภารกิจหลักในการดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้สามารถเดินทางโดยรถไฟในช่วงน้ำท่วมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้ว การรถไฟฯ ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชนให้ถึงผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อย่างเต็มกำลังอีกด้วย

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึกบัญชาการรถไฟ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ และประชาชน ในการขนส่งสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาทิ ข่าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ เสื้อชูชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาได้มีการอำนวยความสะดวกขนส่งเรือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 150 ลำ ขนส่งน้ำดื่มให้กับการประปานครหลวง จำนวน 6,000 ขวด ขนส่งเสื้อชูชีพให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็กจำนวน 700 ชุด และอำนวยความสะดวกขนส่งชุดยังชีพให้กับสมาคมวิศวกรรมระบบ ขนส่งทางรางไทยจำนวน 400 ชุด